Martijn en Milan in Kioto (2011).

Over Iki Vertalingen

Iki Vertalingen is in 2014 opgericht door japanologen Milan van Berlo en Martijn Heule. Zowel tijdens als na hun studie hebben beide oprichters ervaring opgedaan als tolk en vertaler. Een goede tolk of vertaler is in veel situaties onmisbaar. Hoewel het intensief werk betreft geeft het veel voldoening wanneer een opdracht naar tevredenheid is afgerond. Het verzorgen van soepele en plezierige communicatie is het voornaamste doel van Iki Vertalingen.

Iki betekent zoveel als 'chic' of 'stijlvol'. Deze betekenis komt voort uit een esthetisch ideaal van de burgerij van de Edo-periode (1603–1868). Tijdens deze periode werd het voornamelijk in het Japanse lettergreepschrift hiragana geschreven: いき. Pas na de Meiji-restauratie van 1868 is men het karakter 粋 gaan gebruiken. In 1930 weidde de Japanse filosoof Kuki Shūzō (1888-1941) een boek aan het concept iki, getiteld Iki no kōzō [De strucuur van Iki], waarin hij beargumenteert dat het concept iki een centrale positie inneemt in de Japanse esthetiek.

Iki is dus een eenvoudig woord waarachter een elegante betekenis schuilgaat. Tegelijkertijd is het sterk met de Japanse cultuur verbonden. Een prettige bijkomstigheid is dat Iki makkelijk is uit te spreken in zowel het Nederlands, Engels als het Japans. Het karakter 粋 bestaat daarnaast ook in het Chinees. Zo vormt het een mooie brug tussen deze vier talen — de brug die Iki Vertalingen beoogt te slaan.

Milan van Berlo

Milan van Berlo

Mijn interesse in de Japanse taal was voor mij de belangrijkste reden om in 2006 Japans te gaan studeren. Het Japans verschilt op bijna alle mogelijke manieren van het Nederlands en dat is voor mij juist het intrigerende aan deze taal. Het derde jaar van mijn studie heb ik doorgebracht aan de Universiteit van Kyushu in Fukuoka. Ik heb er in hetzelfde jaar het hoogste niveau van de JLPT (Japanese Language Proficiency Test) behaald.

Om me verder te verdiepen in de Japanse taal ben ik in 2011-2012 ruim een jaar aan de Universiteit van Kioto gaan studeren. Uiteindelijk schreef ik mijn scriptie over de grammatica van achtste-eeuws Japans en behaalde in 2014 mijn master aan de Universiteit Leiden.

Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan als tolk. Zo heb ik op vluchten van Arke geholpen met de communicatie tussen de Nederlandse crew en Japanse passagiers. Tevens heb ik in opdracht van Electric ZOO geassisteerd als tolk bij de voorbereiding en opnames van een autoreclame voor Lexus.

Download mijn CV

Martijn Heule

Tijdens mijn middelbare schoolcarrière was ik voornamelijk geïnteresseerd in talen. In 2006 besloot ik Latijn en Grieks in te ruilen voor Japans — een opmerkelijke keus volgens mijn omgeving. Na twee jaar Japanstudies in Leiden studeerde ik een jaar aan de Universiteit van Nagasaki, waar ik door actieve participatie in het Japanse universiteitsleven geïnteresseerd raakte in universiteitsclubs: studentenverenigingen voor allerlei sporten en hobby's.

Na het behalen van mijn bachelor besloot ik meer onderzoek te doen naar deze verenigingen. Tegelijkertijd met Milan heb ik ruim een jaar in Kioto gewoond (2011-2012). Daar studeerde ik aan de Doshisha Universiteit en heb ik mijn scriptieonderzoek verricht door actieve deelname aan twee clubs (muziek en boxen) en interviews af te nemen onder studenten uit de regio.

Sinds 2006 is mijn interesse in Japan onverminderd gebleven. Na mijn afstuderen in september 2012 ben ik daarom de eenmanszaak Daimaru Vertalingen begonnen. Naast enkele losse opdrachten is mijn voornaamste opdrachtgever de Japanse supermarktfirma Kobe Bussan, voor wie ik dagelijks vertaal en regelmatig tolk op beurzen en fabrieksaudits. Evenals Milan heb ik de JLPT (Japanese Language Proficiency Test) op het hoogste niveau behaald.

Download mijn CV

Freelancers

Wij werken samen met een vaste groep freelancers om de kwaliteit van onze vertalingen te waarborgen en ons dienstenaanbod te verbreden. Hier vindt u een korte introductie van onze freelancers.
Natsumi Kawano

Natsumi Kawano

Tijdens haar bacheloropleiding studeerde Natsumi een jaar Nederlands aan de Universiteit Leiden en schreef haar scriptie over het vertalen van de gedichten van Annie M.G. Schmidt. Hierna volgde zij een opleiding Nederlandse taalkunde aan de Universiteit van Kioto. Natsumi woont inmiddels drie jaar in Nederland en is naast haar werk als native-checker voor Iki Translations werkzaam als taaldocent Japans.
Thom van Dam

Thom van Dam

Thom had moeite met kiezen tussen Japan- of Chinastudies, dus besloot hij beide te gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Zijn studies hebben hem in 2011 een jaar naar Taiwan gebracht om zijn kennis van het Mandarijn-Chinees te verdiepen. In 2013 studeerde Thom een jaar in Japan (Osaka) om aan zijn kennis van het Japans en de Japanse geschiedenis en literatuur te werken. Voor Iki verzorgt hij voornamelijk Chinese vertalingen.
Yautina

Yautina Zhang

Geboren en getogen in China. Na een studie Engels aan de Beijing Language and Culture University te hebben afgerond, verhuisde zij in 2011 naar Nederland, waar zij een studie Nederlandkunde aan de Universiteit Leiden begon. Na haar afstuderen in 2014 begon zij aan de Master Taalwetenschappen in Leiden. Vervolgens volgde Yautina een opleiding tot gerechtstolk strafzaken. Voor Iki Vertalingen zet Yautina zich in voor de taalkundige controle van Chinese vertalingen.